หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานนักเรียนชั้น ม.2/6 ครับ

ให้นักเรียน ส่งงานที่ครูสั่งให้ทำ ว่างไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อย
แล้วให้นักเรียน ตั้งคำถามกับหัวหน้าห้อง
ว่าให้เปิดเครื่องคอมได้หรือไม่ได้
ถ้าไม่ได้ก็เอาหัวไปชนกับเสาไปก่อนกว่าครู่จะกลับมา

งานนักเรียนชั้น ม.2/5 ครับ

ให้นักเรียนทำงานค้างที่เหลือไว้ให้เรียบร้อย
โดย ดูงานที่ค้างไว้ตามไฟล์ที่ครูแนบให้
รายชื่อ งานค้าง

งานนักเรียนชั้น ม.1/12 ครับ


งานนักเรียนชั้น ม.1/12 ครับ
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การแทรกสัญลักษณ์   อักษรศิลป์  และ ผังองค์กร  
แล้วทำใบงานที่ 8  ที่ให้(อยู่ด้านล่างใบความรู้) เขียนลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษ A4
ส่งภายในคาบที่โต๊ะครู

งานนักเรียนชั้น ม.1/1 ครับ

งานนักเรียนชั้น ม.1/11 ครับ
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การแทรกรูปภาพ และ รูปร่างอัตโนมัติ
แล้วทำใบงานที่ 7  ที่ให้(อยู่ด้านล่างใบความรู้) เขียนลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษ A4
ส่งภายในคาบที่โต๊ะครู
ใบความรู้และใบงานที่ 7
 

งานนักเรียนชั้น ม.1/11 ครับ

งานนักเรียนชั้น ม.1/11 ครับ
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
แล้วทำแบบฝึกหัด ที่ให้ เขียนลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษ A4
ใบความรู้และใบงาน